Z dniem 28 grudnia 2007 r., tj. z chwilą wejścia w życie przepisów art. 1 pkt. 3, 4, 5 i 16 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27.06.2007 r.) Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią oraz Gminy: Mrocza, Sadki i Sicienko.

Przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią funkcjonują dwie kancelarie komornicze:

Komornik Tadeusz Matusiak

ul. Młyńska 12 a, 89-100 Nakło nad Notecią
tel./fax 52 386-05-77,

e-mail: naklo@komornik.pl
www: www.komorniknaklo.pl
 
Komornik przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 9:30 do 16:00

Komornik Sławomir Hubar

ul. Gimnazjalna 2B, 89-100 Nakło nad Notecią
tel./fax 52 321-16-04,

e-mail: naklo.hubar@komornik.pl
www: www.naklo.komornik.pl

Komornik przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00

Komornik używa tytułu:
„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Kancelaria Komornicza w Nakle nad Notecią” z dokładnym określeniem imienia i nazwiska oraz adresu Kancelarii.

Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii.